Новости

А.Д Агролозар годинава произведе и извезе над 300 тона грозје од трпезната сорта Викторија

На следните фотографии можат да се видат природните богатства на регионот кај селото Хамзали

Hamzali Hamzali Hamzali
Patot do Hamzali bostan pole
pole se bostan Hamzali