Реклама за А.Д Агролозар

Мисија

Наша цел е да станеме водечки производители на високо-квалитетно Македонско грозје, одгледано на еколошка и плодна почва, во совршена околина, во сончевата долина на Струмичкото поле.

Mission

Our goal is to become leading producers of high quality Macedonian grape, which is produced in an ecological and clean environment, in the Sunny Wallеy of the Strumica region.

Визија

Нашата Визија е да донесеме здрава храна на сечија трпеза.

Vision

Our vision is to bring healthy food to everyones table.

На следниот линк може да добиете информации за историјата на Агролозар ::: Отвори pdf